Petar Dolić i Petar Hranuelli: Izložba skulptura i reljefa